CAT / CAST / ENG
 
 
 
 
 
Equip BCpN
Publicació a la Revista Econòmica de Catalunya 66

Evolució i tendències en el disseny urbanístic dels parcs científics i tecnològics espanyols

L’objecte d’aquest article és presentar els resultats d’un estudi sobre la evolució i tendències en el disseny urbanístic dels parcs científics i tecnològics espanyols. Aquest estudi s’ha realitzat com a part dels treballs previs per a la redacció del “Pla Especial Urbanístic del turó de Gardeny”, un document encarregat per l’Ajuntament de Lleida, l’any 2009, per repensar l’ordenació urbanística del Parc Agroalimentari de Lleida.